Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2013

Мистер Бин мүсәлман олду

“Нобел Сүлһ” мүкафаты Руһанијә верилсин
Бәзи Әрәб КИВ-ләри Роwан Аткинсонун (Мистер Бин) – танынмыш Инҝилис комедијаны, Исламы гәбул етдијини јазараг билдирир ки, Мистер Бин, Америкалы режиссорунун Ислам Пејғәмбәрини (с) тәһгир едән филминдән сонра мүсәлман олуб.

ИГНА-нын мүхтәлиф хариҹи КИВ-ләрә истинадән вердији хәбәр ҝөрә бәзи Әрәб КИВ-ләри Роwан Аткинсонун (Мистер Бин) – танынмыш Инҝилис комедијаны, Исламы гәбул етдијини јазараг билдирир ки, Мистер Бин, Америкалы режиссорунун Ислам Пејғәмбәрини (с) тәһгир едән филминдән сонра мүсәлман олуб.

БӘӘ-нин (Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри) чапы олан “Әл-Бәјан” гәзети Роwан Аткинсонун (Мистер Бин) – танынмыш Инҝилис комедијаны, Исламы гәбул етдијини јазараг билдирир ки, Мистер Бин, Америкалы режиссорунун Ислам Пејғәмбәрини (с) тәһгир едән филминдән сонра мүсәлман олуб.

Роwан Аткинсон мүсаһибәсиндә дејиб: Ислам Пејғәмбәри (с) һаггында чәкилән тәһгиредиҹи филм мәним Ислам дини вә онун доғру Пејғәмбәри (с) илә јахындан танышлығыма вә мүсәлманлығы гәбул етмәјимә сәбәб олду.

Тунисин “Ән-Неһзә” партијасынын рәиси Рашид Әл-Ғәннуши бу мүнасибәтлә Аткинсона тәбрик дејиб.

“акһбарак.нет” хәбәр сајты елан етди: Мисирин Әл-Әзһәр Университетинин Иран мәсләләри үзрә мүшаһидәчиси вә гәзет јазары Мәһәммәд Һәсән Әбу ән-Нур, тәләб едиб: Нобел Сүлһ мүкафаты бу ил Иран президенти Др. Һәсән Руһанијә верилсин. Чүнки, Руһани Гәрб вә Иран арасында сүлһ јарадаҹаг бир аддым атмышдыр. 2009 –ҹу илдә Барак Обама президентлијә сечилдији заман бу мүкафаты алдығы үчүн президент Руһани дә 2013-ҹү илдә бу мүкафаты алмаға ән лајигли шәхсдир.
4078 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP