Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2014

Ким ракет сынағыны изләди

Шимали Кореја лидеринин ракет сынағыны изләјәркән чәкилән јени фотошәкилләри јајылыб.

Шимали Кореја ијунун 29-да Кореја јарымадасындан Јапон дәнизинә 2 гыса мәсафәли ракет бурахмышды. Өлкә лидеринин рәһбәрлији илә кечирилән сынаг уғурла баша чатдырылмышды.

Ким Чен Ынын әмәлијјаты изләмәсинин бәзи хәбәр аҝентликләри тәрәфиндән әввәлҹә јалан олдуғу дејилсә дә, президентин сосиал шәбәкәдә јајылан јени фотошәкилләри хәбәрин доғру олдуғуну ҝөстәриб.

Ону да гејд едәк ки, 26 ијун тарихиндә ејни истигамәтдә даһа үч азмәсафәли ракет бурахылыб. Әмәлијјата рәһбәрлик едән Ким Чен Ын, “Бу милли мүдафиә системинин ҝүҹләндирилмәсиндә әсаслы бир һадисәдир”, дејә разылығыны билдириб.
1884 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP