Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2013

Путин Орхан Зејналова ҝөрә ҝенералы ишдән говду

Москванын Гәрби Бирјулево рајонунун да дахил олдуғу Ҹәнуб даирәсинин Дахили Ишләр Идарәсинин рәиси, ҝенерал мајор Александр Подолныј вәзифәсиндән узаглашдырылыб.
Бу барәдә АзВисион.аз Кремлин сајтынын јајдығы мәлумата истинадән хәбәр верир.
"Русија Федерасијасынын Дахили Ишләр Назирлији нәздиндә Москванын Ҹәнуб даирәсинин Дахили Ишләр Идарәсинин рәиси, полис ҝенерал-мајору Александр Подолныј вәзифәсиндән азад олунсун”- дејә президент Владимир Путинин имзаладығы сәрәнҹамда гејд олунуб.
Гејд едәк ки, Подолныј Москванын Ҹәнуб инзибати даирәси үзрә Дахили Ишләр Идарәсинин рәиси вәзифәсинә 2011-ҹи илин ијун ајында тәјин олунуб. Елә о вахт да полис ҝенерал-мајору рүтбәси алыб.
Подолныјын ишдән узаглашдырылмасынын сәбәбинин Бирјулево рајонунда Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналов тәрәфиндән төрәдилмиш гәтл һадисәси, бу һадисә фонунда баш галдыран етираз аксијалары вә иғтишашларла әлагәли олдуғу билдирилир. Бундан әввәл исә Гәрби Бирјулево рајонунун полис рәиси вәзифәдән азад едилмишди.
Хатырладаг ки, Русија президенти Владимир Путин баш верәнләрә ҝөрә мәһз һөкумәти о ҹүмләдән јерләрдә дахили ишләр үзрә идарә рәһбәрләрини ҝүнаһландырмышды.
3492 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP