Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2013

Русија дөвләт бајраглары јандырылды

Ҝүрҹүстанын Поти шәһәриндә Русија дөвләт бајраглары јандырылыб

Ҝүрҹүстанын Поти шәһәриндә Русија дөвләт бајраглары јандырылыб. АПА-нын “Ҝеорҝиа Онлине” сајтына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, бунунла да јерли сакинләр сосиал шәбәкәләрдә шәһәрин мәркәзиндә Русија бајрағынын асылмасына гаршы етираз аксијасына дәстәк верибләр.

Гејд едәк ки, Русија бајраглары “Фазисоба 2013” бејнәлхалг мусиги фестивалы иштиракчысы олан өлкәләрин бајраглары илә јанашы асылыб. Поти мери Давид Сарсанија исә Русијанын фестивала үмумијјәтлә дәвәт олунмадығыны бәјан едиб. О билдириб ки, Русија бајрагларынын јандырылдығы һагда мәлумат алан кими шәһәрин мүхтәлиф јерләриндә асылмыш диҝәр өлкәләрин бајрагларынын ендирилмәсинә даир ҝөстәриш вериб.
3150 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP