Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2013

Кәшфијјат Идарәсинин рәис мүавини оғурланды

Мустафа Нуһ хариҹдән сәфәрдән гајытдығы заман Триполи аеропортундан гачырылыб

Ливија кәшфијјат идарәсинин рәис мүавини оғурланыб. Бу барәдә Ливија Тәһлүкәсизлик Хидмәтиндән билдирилиб.
Мәлумдур ки, Мустафа Нуһ хариҹдән сәфәрдән гајытдығы заман Триполи аеропортундан гачырылыб. Ливија һөкумәти бу хәбәри тәсдигләмәјиб.
Гејд едәк ки, һазырда Триполидә һөкумәтин нәзарәтиндә олмајан силаһлы груплашмалара гаршы тәтил кечирилир. Етираз аксијасыны дөјүшчүләрлә нүмајишчиләр арасында 40 нәфәрин өлүмү, јүзләрлә инсанын јараланмасы илә нәтиҹәләнән гаршыдурмадан сонра старт верилиб./фактхебер/
2928 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP