Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2013

Авадынын гулағыны кәсән астаралы һәбс едилди

Азәрбајҹанын Астара рајонунда һәјат јолдашына дәһшәтли ишҝәнҹәләр вермәкдә тәгсирләндирилән рајонун Кәләдәһнә кәнд сакини, 33 јашлы Ҹинҝиз Меһдијевин һәбс олунмасы барәдә санксија верилиб.

Астара Рајон Полис Шөбәсинин нөвбәтчи һиссәсиндән АПА-нын ҹәнуб бүросуна верилән мәлумата ҝөрә, Ч. Меһдијев прокурорлуғун санксијасына әсасән һәбс олунараг истинтаг органларына тәһвил верилиб. Астара Рајон Прокурорлуғундан исә мәсәлә илә бағлы һәр һансы ачыгланма верилмәјиб.

Гејд едәк ки, Чинҝиз Меһдијев 9 ил өнҹә аилә һәјаты гурдуғу 28 јашлы һәјат јолдашы Нисә Хәлиловаја гаршы зор тәтбиг етмәкдә, онун әл-голуну бағлајараг ишҝәнҹәләр вермәкдә, мүхтәлиф бәдән хәсарәтләри јетирмәкдә тәгсирләндирилир. Н. Хәлилова һазырда Астара Мәркәзи Рајон Хәстәханасында мүалиҹә олунур.
3684 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP