Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2015

Чеченистанда кәнар тәһлүкәсизлик гүввәләри ҝүлләләнәҹәк

Чеченистан лидери Рамзан Кадыровун разылығы олмадан республика әразисиндә әмәлијјат кечирән диҝәр реҝионларын тәһлүкәсизлик гүввәләри јериндәҹә ҝүлләләнәҹәк.

Бу барәдә Грозныда јерли һүгуг-мүһафизә органларынын нүмајәндәләри илә иҹласда Рамзан Кадыров ҝөстәриш вериб.

О дејиб: “Һамы билмәлидир ки, Чеченистан Республикасынын әразисиндә ганун һөкм сүрүр. Мән рәсми шәкилдә билдирирәм, әҝәр сизин разылығыныз олмадан әразиниздә кимләрсә пејда олса, фәрги јохдур истәр москвалы олсун, истәрсә дә ставрополлу, јериндәҹә атәш ачын. Онлар бизимлә һесаблашмалыдыр. Мәсәлән, бизим Ингушетијаја ҝедиб, орда террорчулар вә екстремистләрә гаршы әмәлијјат кечирмәјә һаггымыз јохдур”.

Експертләрин фикринҹә, бу, Р.Кадыровла Русијанын бир сыра һүгуг-мүһафизә органлары арасында мүнасибәтләрин ҝәрҝинләшмәси фонунда баш верир. Кадыровун белә бир бәјанатла чыхыш етмәсинә сәбәб апрелин 19-да Грозныда Ҹамбулат Дадајев адлы чеченин Ставрополдан олан полис тәрәфиндән өлдүрүлмәси олуб.

Р.Кадыров билдириб ки, инди Чеченистан әразисиндә белә шејләр олмајаҹаг вә белә дүшүнәнләр сәһв едирләр: "О вахтлар, 2000-ҹи илләр ҝеридә галды, кими истәјирләр ҝәлиб апарсынлар"./анс/
889 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP