Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2013

"Обомбба" партлады

Обама республикачылара мејдан охуду
АБШ президенти: "Буну онларын истәдикләринә наил олмадыглары тәгдирдә өлкәдә дефолт баш верәҹәји тәһлүкәси алтында етмәк истәмирәм"

Дүнја Америка Бирләшмиш Штатлары президенти Барак Обама республикачыларла сәһијјә ислаһатынын иҹрасыны јалныз онлар дөвләт мүәссисәләринин малијјәләшдирилмәсини бәрпа етдикдән вә дөвләт борҹу таваныны галдырдыгдан сонра мүзакирә апараҹағыны бәјан едиб.

"Буну онларын истәдикләринә наил олмадыглары тәгдирдә өлкәдә дефолт баш верәҹәји тәһлүкәси алтында етмәк истәмирәм" - Барак Обама белә дејиб.

Барак Обаманын фикринҹә, Конгресин Нүмајәндәләр Палатасында бүдҹә лајиһәсинин гәбул едилмәсинин тәрәфдарлары кифајәт гәдәр чохдур. "Мән еһтимал едирәм ки, сәсләр кифајәт гәдәрдир. Елә буна ҝөрә дә спикер Ҹон Бејнер мәсәләни сәсвермәјә гојмур. Сәсвермә олсун, нәтиҹәсини ҝөрәк" - дејә, Барак Обама бәјан едиб.
3531 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP