Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Декабр 2013

Елчин Әлибәјли арадан чыхмаг истәјир

Танынмыш тележурналист һаггында ҝәзән сөһбәтләрин ара верәҹәји мүддәтә гәдәр Ҝүрҹүстана ҝетмәк гәрарына ҝәлиб

Ады дәләдузлуг ишиндә һалланан танынмыш тележурналист Елчин Әлибәјлинин Азәрбајҹандан гачмаг истәдијинә даир мәлуматлар јајылыб. Жам.аз сосиал шәбәкәләрдә јајылмыш мәлуматлара истинадән хәбәр верир ки, онун бу аддымы атмасынса сәбәб олан бир башга амил дә мәһз дәләдузлуг иши илә әлагәдар ҹинајәт тәгибинин башладылмасыдыр.

Мәлуматларда о да вурғуланыр ки, телеапарыҹы медиада јајылмыш мәлуматларын вә һаггында ҝәзән сөһбәтләрин ара верәҹәји мүддәтә гәдәр Ҝүрҹүстана ҝетмәк гәрарына ҝәлиб. Бундан башга, билдирилир ки, Әлибәјлинин аилә үзвләри дә бу иттиһамдан сонра онунла мүбаһисә едибләр. Бүтүн бунлары нәзәрә алан телеапарыҹы ҹанын гачмагла гуртармаг истәјир.
3013 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP