Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Нојабр 2012

Русија Елмләр Академијасы ләғв едилиб

Сентјабрын 27-дә Русија президенти Владимир Путин Русија Елмләр Академијасында ислаһатларын апарылмасы илә бағлы федерал гануну имзалајыб.
Лент.аз-ын «интерфакс»-а истинадән мәлуматына ҝөрә, бундан башга Путин «Федерал елми аҝентликләр тәшкилаты һаггында» фәрманы да тәсдигләјиб.
Һәмин сәнәддә билдирилиб: «Федерал Елми Аҝентликләр Тәшкилаты рәһбәрлијинин фәалијјәтини Русија Федерасијасы һөкумәти ҝерчәкләшдирир; Федерал елми аҝентликләр тәшкилатынын рәһбәри Русија Федерасијасынын президенти илә разылашдырылараг, Русија һөкумәти тәрәфиндән тәјин едилир».
Хатырладаг ки, сентјабрын 18-дә академијанын бир нечә јүз әмәкдашы Русија парламентинин бинасы гаршысында ганун лајиһәсинә етираз аксијасы кечириб. Алимләр вә бу ислаһатын тәнгидчиләри академијанын әмлакыны мәмурларын дағыдаҹағындан еһтијат етдикләрини дә билдирибләр.

525
2986 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP