Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

Кәбәји-Мүкәррәмә јени өртүјүнә говушуб

Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән Һәҹҹ ибадәтини јеринә јетирмәк үчүн мүгәддәс торпаглара ҝәлән зәвварлар мүгәддәс Кәбә өртүјүнүн дәјишдирилмәсинә шаһидлик едиб. Сүбһ намазыны гылан зәвварлар даһа сонра Әрәфата јола дүшүб. Бу заман мәсуллар тәрәфиндән мүгәддәс Кәбәнин өртүјү дәјишдирилиб, - ҸҺА.

Һәр ил јениләнән Кәбә өртүјүндә дүнјанын ән кејфијјәтли ипәјиндән истифадә едилир. Зәвварларын шаһидлик етдији өртүјүн дәјишдирилмәси мәрасимини ҹанлы јајымла бүтүн дүнја екранлардан изләјиб./Дејерлер
3535 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP