Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

“Зәнҝинләшдирилмиш уранын өлкәдән чыхарылмасына иҹазә вермәјәҹәјик”

Иран хариҹи ишләр назиринин бејнәлхалг вә һүгуги мәсәләләр үзрә көмәкчиси Аббас Әрагчи журналистләрә ачыгламасында өлкәнин Гәрблә апардығы нүвә данышыгларына тохунуб.

“Медиа форум” сајтынын мәлуматына ҝөрә, Аббас Әрагчи дејиб ки, Иран өлкәдә зәнҝинләшдирилмиш уранын хариҹә көчүрүлмәсинә разылыг вермәјәҹәк: “Нөвбәти данышыглар уранын һәҹми вә нечә фаиз зәнҝинләшдирилмәси мөвзусуну әһатә едәҹәк. Лакин биз зәнҝинләшдирилмиш уранын бир грамынын белә өлкәдән чыхарылмасына иҹазә вермәјәҹәјик. Бу бизим гырмызы хәттимиздир. Һесаб едирик ки, бу маддә өлкәдә галмалыдыр”.

Иранла 5+1 групу (АБШ, Бөјүк Британија, Франса, Русија, Чин вә Алманија) арасындакы нөвбәти данышыглар октјабрын 15-и вә 16-да Исвечрәнин Ҹеневрә шәһәриндә кечириләҹәк.
3362 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP