Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Ҝүләр Әһмәдованын сәһһәти илә бағлы Рәсми ачыглама

Сабиг милләт вәкили Ҝүләр Әһмәдованын сәһһәтиндә проблем олмадығы үчүн Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар Хидмәтинин мүалиҹә мүәссисәсинә көчүрүлмәјиб.

АПА-нын мәлуматына ҝөрә, бу барәдә журналистләрә ачыгламасында Пенитенсиар Хидмәтин рәис мүавини Һүсејн Әлиханов билдириб.

Һ. Әлихановун сөзләринә ҝөрә, бир мүддәт әввәл о, Бакы Истинтаг Тәҹридханасында сахланылан шәхсләрин гәбулуну кечириб.

Һәмин вахт орада сахланылан Ҝ. Әһмәдова сәһһәти илә әлагәдар Пенитенсиар Хидмәтин мүалиҹә мүәссисәсинә көчүрүлмәсини хаһиш едиб: «Биз дә о мүраҹиәтлә бағлы Баш Сәһијјә Идарәсинә мәлумат вердик. Онларын мүтәхәссисләри тәрәфиндән Ҝүләр Әһмәдова мүајинә едилди. О, сәһһәтиндә һеч бир проблем олмадығына ҝөрә мүалиҹә мүәссисәсинә көчүрүлмәди».
3979 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP