Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

Һаҹыгабулда ағыр јол гәзасы: 2 өлү, 1 јаралы

Бу ҝүн сәһәр саат 08:00 радәләриндә Бакы-Газах јолунун 125-ҹи километрлјиндә, Һаҹыгабул рајону әразисиндә 2 нәфәрин өлүмү вә бир нәфәрин јараланмасы илә нәтиҹәләнән ағыр јол гәзасы баш вериб. Бу барәдә мусават.ҹом-а һәмин вахт сөзҝүдән әразидән кечән репортјорумуз хәбәр вериб.
Онун сөзләринә ҝөрә, гәза һаванин думанлы олмасы сәбәбиндә баш вериб вә јүксәк сүрәтлә һәрәкәт едән 4 автомобил бир-бирилә тоггушуб. Һадисә нәтиҹәсиндә "Форд Трансит" маркали автомобилдә олан Әсәдов Мәһәммәд Шаһы оғлу вә онун оғлу Әсәдов Рөвшән Мәһәммәд оғлу һадисә јериндәҹә һәлак олублар. "Мерҹедес" маркалы машында олан диҝәр сәрнишин исәаҝир јаралы һалда Һаҹыгабул рајон хәстәханасына јерләшдирилиб. Һадисә илә бағлы арашдырма апарылыр./мусават.ҹом/
3225 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP