Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Мај 2019

Иран мүгавиләдән чыхарса... - Путин

Иран нүвә мүгавиләсиндән чыхдығыны бәјан едәрсә, һәр кәс АБШ-ын мүгавиләни илк тәрк етдијини унудаҹаг.

Бу ачыглама илә Русија Президенти Владимир Путин чыхыш едиб.

"Инди дејәҹәјим сөзләр бәлкә дә авропалы достларымызын хошуна ҝәлмәјәҹәк, анҹаг дипломатијадан кәнар бир шеј сөјләјәҹәјәм. Америкалылар ҝери чәкилир, разылашма позулур вә Авропа өлкәләри игтисадијјатдакы иткиләри арадан галдырмаг үчүн Иранла бағлы һеч бир шеј едә билмир. Анҹаг Иран мүгавиләни тәрк етсә, һәр кәс АБШ-ын мүгавиләни илк тәрк едән тәрәф олдуғуну унудаҹаг вә һәр кәс мәсулијјәти Иранын үзәринә атаҹаг. Дүнја иҹтимаијјәти дә бу истигамәтдә һәрәкәт едәҹәк", - Путин гејд едиб.
606 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP