Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мај 2019

БМТ: "Һәрби мүнагишә нәтиҹәсиндә Јәмәндә 7 миндән чох ушаг һәјатыны итириб"

Һәрби мүнагишә нәтиҹәсиндә Јәмәндә 7 миндән чох ушаг һәјатыны итириб.

БМТ-нин Ушаг Фондунун (УНЫҸЕФ) һесабатында билдирилир ки, 2015-ҹи илин мартындан бу ҝүнә кими Әрәбистанын Јәмәндә давам етдирдији һәрби тәҹавүзү заманы 7 мин 300 ушаг өлүб.

Һесабатда гејд едилир ки, ушаглар јалныз шәһәрләрин бомбардман едилмәси нәтиҹәсиндә учгун алтында галыб өлмүр. Инсанлар, һәмчинин Јәмәнин блокадаја алынмасы нәтиҹәсиндә јаранан гида вә дәрман препаратларынын чатышмамазлығындан да әзијјәт чәкирләр. Бу сәбәбдән ушаглар гида азлығындан вә мүхтәлиф хәстәликләрдән өлүрләр.

УНЫҸЕФ дүнја бирлијини јәмәнли ушаглара көмәк етмәјә чағырыб.
743 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP