Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијул 2019

9 ијулда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:

Бакыда вә Абшерон јарымадасында

Ијулун 9-да һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы ҝөзләнилир. Ҝүн әрзиндә бәзи јерләрдә јағыш јағаҹағы еһтималы вар. Мүлајим шимал күләји әсәҹәк.

Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 20-25, ҝүндүз 30-35, Бакыда ҝеҹә 23-25, ҝүндүз 33-35 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 753 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 65-75, ҝүндүз 40-50 фаиз олаҹаг.

Абшерон чимәрликләриндә ҝөзләнилән һава шәраити

Шимал вә ҹәнуб чимәрликләриндә мүлајим шимал күләји әсәҹәк.

Дәниз сујунун температуру шимал чимәрликләриндә (Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулба) 22-23, ҹәнуб чимәрликләриндә (Түркан, Һөвсан, Саһил, Шых) 23-24 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Азәрбајҹанын рајонларында

Ијулун 9-да һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк, лакин ахшама доғру бәзи јерләрдә шимшәк чахаҹағы, јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Ајры-ајры јерләрдә лејсан характерли олаҹағы, долу дүшәҹәји еһтималы вар. Шәрг күләји ҝүндүз бәзи јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.

Һаванын температуру ҝеҹә 21-26, ҝүндүз 31-36, дағларда ҝеҹә 12-17, ҝүндүз 20-25 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Тибби-метеороложи прогноз

Ијулун 09-да Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
933 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP