Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијул 2019

16 ијулда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:

Бакыда вә Абшерон јарымадасында

Ијулун 16-да һава јағмурсуз олаҹаг. Ҹәнуб-гәрб күләји ҝүнүн икинҹи јарысында мүлајим шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг.

Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 21-24, ҝүндүз 29-33, Бакыда ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 31-33 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 755 мм ҹивә сүтунундан 753 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 40-45 фаиз олаҹаг.

Абшерон чимәрликләриндә ҝөзләнилән һава шәраити

Ҹәнуб-гәрб күләји ҝүнүн икинҹи јарысында арабир ҝүҹләнән шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг.

Дәниз сујунун температуру шимал чимәрликләриндә (Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулба) 22-23, ҹәнуб чимәрликләриндә (Түркан, Һөвсан, Саһил, Шых) 23-24 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Азәрбајҹанын рајонларында

Ијулун 16-да һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк, лакин ҝеҹә вә ахшам бәзи дағлыг рајонларда шимшәк чахаҹағы, гысамүддәтли јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Долу дүшәҹәји еһтималы вар. Гәрб күләји ҝүндүз ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.

Һаванын температуру ҝеҹә 18-23, ҝүндүз 32-37, дағларда ҝеҹә 11-16, ҝүндүз 19-24 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Тибби-метеороложи прогноз

Ијулун 16-да Абшерон јарымадасында сабит һава шәраити вә иглим нормасына јахын температур режими ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
851 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP