Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Август 2019

Магнит гасырғасы ҝөзләнилир

Јахын 3 ҝүн әрзиндә магнит гасырғасынын олаҹағы ҝөзләнилир.

Азәрбајҹан Милли Елмләр Академијасы Н.Туси адына Шамахы Астрофизика Рәсәдханасынын Иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәсиндән верилән мәлумата ҝөрә, августун 5-7-дә Ҝүнәш күләји параметрләринин нисбәтән ҝүҹләнәҹәји прогнозлашдырылыр.

СТЕРЕО-А ПЛАСТЫҸ космик апаратынын вердији мәлуматлара ҝөрә, күләјин сүрәти 575 – 600 км/сан-јә гәдәр артаҹаг.

Августун 5-6-да ашағы сәвијјәли ҝеомагнит гасырғасы шәраитинин һөкм сүрәҹәји ҝөзләнилир. Августун 7-дә ҝеомагнит еффектләринин тәсиринин азалмасы сәбәбиндән гасырға шәраити аз фәал, нисбәтән сакит шәраитлә әвәзләнәҹәк, үмумән сакитлик прогнозлашдырылыр.

Магнит гасырғасынын јаранмасы еһтималы прогноз дөврүндә илк ики ҝүн 15%-дән, сонунҹу ҝүн исә 10%-дән ашағы гијмәтләндирилир.
619 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP