Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Август 2019

9 августда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:Бакыда вә Абшерон јарымадасында

Августун 9-да һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Лакин ҝүнүн биринҹи јарысында јарымаданын бәзи јерләриндә јағыш јағаҹағы еһтималы вар. Шимал-гәрб күләји ҝүндүз ҹәнуб-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг.

Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 20-23, ҝүндүз 27-30, Бакыда ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 28-30 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Атмосфер тәзјиги 763 мм ҹивә сүтунундан 759 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт 65-75 фаиз олаҹаг.Абшерон чимәрликләриндә ҝөзләнилән һава шәраити

Шимал-гәрб күләји ҝүндүз ҹәнуб-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг.

Дәниз сујунун температуру шимал чимәрликләриндә (Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулба) 22-23, ҹәнуб чимәрликләриндә (Түркан, Һөвсан, Саһил, Шых) 23-24 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.Азәрбајҹанын рајонларында

Августун 9-да һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин бәзи шимал вә шәрг рајонларында шимшәк чахаҹағы, јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Ајры-ајры јерләрдә лејсан характерли олаҹағы, долу дүшәҹәји еһтималы вар. Шәрг күләји әсәҹәк.

Һаванын температуру ҝеҹә 18-23, ҝүндүз 30-35, дағларда ҝеҹә 10-15, ҝүндүз 19-24 дәрәҹә исти олаҹаг.Тибби-метеороложи прогноз

Августун 9-да Абшерон јарымадасында мүлајим күләкләрин үстүнлүјү вә комфорт температур шәраити метеоһәссас инсанлар үчүн әлверишлидир.
624 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP