Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Август 2019

Иран јени ЗРК илә Русија вә АБШ-а мејдан охујур

Иранда ҝөстәриҹиләринә ҝөрә Русијанын “С-300” ЗРК-нин аналогу олан “Бавар-373” зенит-ракет комплексинин јарадылмасы үзрә ишләр баша чатыб.

Бу барәдә ЫРНА аҝентлији мәлумат вериб.

“200 километрлик вурма мәсафәси вә 27 километр учуш һүндүрлүјү олан “Бавар-373” Русијанын “С-300” комплексиндән даһа ҝениш имканлара маликдир”, - дејә мәлуматда билдирилир.

Иран Мүдафиә Назирлијинин мәмурлары бир мүддәт әввәл билдирмишдиләр ки, систем лазыми сынаглардан уғурла кечиб. О, ишә салынма гурғулары, радар вә ракетләр бахымындан Америка вә Русијанын аналожи моделләриндән әһәмијјәтли дәрәҹәдә фәргләнир. Бунунла јанашы, “Бавар-373” тамамилә Иран компонентләриндән һазырланыб.

Бригада ҝенералы Гасим Тәгизадә исә јени ракет комплексинин ҝәлән һәфтә – августун 22-дә Иранда Милли Мүдафиә Сәнајеси Ҝүнү гејд олундуғу заман иҹтимаијјәтә тәгдим едиләҹәјини билдириб.
571 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP