Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Сентјабр 2019

Президент сечкиләриндә сахтакарлығы уғурла һәјата кечирән Мәзаһир Пәнаһовун маашы 1020 манат артырылды – СӘРӘНҸАМ

Илһам Әлијевин ијунун 18-дә имзаладығы “Азәрбајҹан Республикасынын Мәркәзи Сечки Комиссијасы үзвләринин вәзифә маашларынын мүәјјән едилмәси һаггында” сәрәнҹамында дәјишиклик едилмәси бәрәдә сәрәнҹамы бу ҝүн гүввәјә миниб.

Сентјабрын 1-дән гүввәјә минән дәјишикликлә МСК үзвләринин маашы 50 фаиз артырылыб.

Сәнәдә әсасән, Мәркәзи Сечки Комиссијасынын (МСК) сәдри Мәзаһир Пәнаһовун маашы (2 040) 1 020 манат артырылараг 3 060, мүавининин маашы (1 895) 950 манат артырылараг 2 845, МСК катибләри Арифә Мухтарованын, Микајыл Рәһимовун маашы (1 405) 705 манат артырылараг 2 110, үзвләрин – Фуад Ҹавадовун, Шаитдин Әлијевин, Рамиз Ибраһимовун, Валидә Казымованын, Һүсејн Пашајевин Илһам Мәммәдовун, Низами Надирханлынын, Габил Оруҹовун, Бәхшејиш Әсҝәровун, Тофиг Һәсәновун, Алмас Гәһрәманлынын, Етибар Гулијевин, Илкин Шаһбазовун маашы (1 280) 640 манат артырылараг 1 920 маната чатдырылыб.
542 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP