Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Сентјабр 2019

Зеленскијә миннәтдарам ки, Украјнаны дағыдыр - Жириновски

Президент нәдән бәһс етдијини анламыр. Әҝәр тохунулмазлығы ләғв етсәниз, о заман депутатлар сусаҹаглар вә бүтүн ганунлара, о ҹүмләдән торпагларын сатылмасына да сәс верәҹәкләр.

Бу сөзләри Русија Либерал Демократик Партијасынын сәдри Владимир Жириновски дејиб.

Жириновски чыхышында Украјнаны дағылмаға јахынлашдыран аддымларына ҝөрә Украјна Президенти Владимир Зеленскијә миннәтдарлығыны билдириб.

“Бу мәсәлә галдырыланда Украјна халгы гаршы чыхды. Депутатларын ағзыны бағламаг үчүн тохунулмазлыг ләғв едилди. Бүтүн торпаглары сатын, сонра да башынызы тутун. О ки сизин дејил!”, - Жириновски сөјләјиб.

Партија лидери депутатларын тохунулмазлығынын ләғвинин Украјнанын даһа дәһшәтли мәһвинин башланғыҹы олаҹағыны гејд едиб:

“Сиз парламенти сусдурмағы тәклиф едирсиниз. Парламент сусаҹаг, Украјна дағылаҹаг. Мән буну алгышлајырам, сиз һәр шеји дүзҝүн етмисиниз”.

Хатырладаг ки, өтән ҝүн Украјна парламенти 2020-ҹи илин јанварындан етибарән милләт вәкилләринин тохунулмазлығынын ләғв едилмәси илә бағлы Конститусија дәјишикликләрини тәклиф едән ганун лајиһәсини сон охунушда гәбул едиб.
578 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP