Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Сентјабр 2019

Захарова: Бу, Авропа Иттифагы үчүн дағыдыҹыдыр

Авропа Итттифагынын анти-Русија санксијаларынын узадылмасы Брүсселин өзүнә зијан вурур.

ТАСС аҝентлији хәбәр верир ки, буну Шәрг Игтисади Форумда Русијанын Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсми нүмајәндәси Марија Захарова билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, артыг јалныз кулуарларда дејил, һәтта бунун фактики олараг, Авропа Иттифагынын өзү үчүн дағыдыҹы олдуғу барәдә данышырлар. Захарова гејд едиб ки, иттифаг бир чох дахили проблеминин, хүсусилә, “Брехит”ин өһдәсиндән ҝәлмәлидир.

Дипломат вурғулајыб ки, Москва әввәлки кими Вашингтон вә Авропа Иттифагынын Русијаја гаршы санксијаларыны гејри-гануни һесаб едир.

Хатырладаг ки, сентјабрын 4-дә Авропа Иттифагы өлкәләринин даими нүмајәндәләри русијалылара гаршы физики санксијаларынын узадылмасы һаггында гәрары ујғунлашдырыб. Гәрар ҝәлән һәфтә Авропа Иттифагы Шурасы тәрәфиндән гәбул едилмәлидир.
488 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP