Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2019

“Русијанын ҹаваб санксијалары бизә ҹидди зијан вурур” - Алман сијасәтчи

Русијанын Авропа Иттифагына гаршы тәтбиг етдији ҹаваб санксијалары Алманијаја бөјүк зијан вурур.

Буну “Рһеинисҹһе Пост” гәзетинә мүсаһибәсиндә Христиан Демократ Бирлији (ҸДУ) Партијасынын Түринҝија федерал әјаләти үзрә рәһбәри Мајк Моринг сөјләјиб.

“Ән ваҹиб олан Русија илә диалогун давам етдирилмәсидир. Шәрги алманлар Русија илә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасыны истәјирләр”, – сијасәтчи мәһдудлашдырыҹы тәдбирләрин јумшалдылмасы еһтималы илә бағлы суала ҹаваб верәркән белә дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, шәрги Алманија вә Русијанын әлагәләри даһа јахындыр, нәинки өлкәнин гәрб һиссәсинин.

М.Морингин сөзләринә ҝөрә, Москванын тәтбиг етдији санксијалар үмумән Алманија игтисадијјатына ҝүҹлү тәсир етмир: “Анҹаг санксијалар бизә, хүсусилә вилајәтдә кәнд тәсәррүфатына бөјүк зијан вурур. Бүтүн үмидләр Минск разылашмалары әсасында икитәрәфли јахынлашманын баш вермәсинә бағланыб”.
421 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP