Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2019

Дуз өлүмү тезләшдирир - Шок арашдырма

Дузун орта дәрәҹәдә истифадәси инсанын үрәк-дамар системинә бир аз мәнфи тәсир ҝөстәрир.

Бу барәдә Авропа Кардиолоҝија Ҹәмијјәтинин һесабатында дејилир.

“Тәдгигатларымызын нәтиҹәләри дуз истифадәси илә үрәк-дамар хәстәликләри вә ја өлүм арасындакы әлагәни арашдыран әксәр елми арашдырмалара там ујғундур. Ајрыҹа бир аз дузун зәрәрли олдуғу да ҝениш јајылмыш дүнјаҝөрүшүнү дәстәкләмир”, – дејә Канададакы Макмастер Университетинин профессору Салим Јусуф билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, ҝүндә алты грамдан чох дуз сағламлыға мәнфи тәсир ҝөстәрә биләр.

С.Јусиф үрәк-дамар системинә фајдалы тәсир ҝөстәрән маддәләрин јалныз мејвә вә тәрәвәзләрдә дејил, гоз-фындыг, сүд мәһсуллары вә гырмызы әтдә дә олдуғуну гејд едиб.
549 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP