Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2019

Имишлидә машын канала дүшдү: 5 өлү - Сијаһы

Имишли рајонунда дәһшәтли јол гәзасы баш вериб.

Тренд-ин мәлуматына ҝөрә, һадисә ҝеҹә саатларында Имишли-Ҹәфәрли-Әлигулулар автомобил јолунун Әлигулулар кәндиндән кечән һиссәсиндә баш вериб.

Бакы шәһәр сакини, 1963-ҹү ил тәвәллүдлү Шамхалов Илгар Әлиаға оғлу идарә етдији “Опел Веҹтра” маркалы 10 ТН 845 дөвләт нөмрә нишанлы автомобилдә идарәетмәни итириб вә автомобил јолдан чыхараг әразидән кечән су каналына ашыб.

Һадисә нәтиҹәсиндә сүрүҹү вә сәрнишинләри - сүрүҹүнүн гардашы, 1969-ҹу ил тәвәллүдлү Мәммәдов Етибар Әлиаға оғлу, онун һәјат јолдашы 1967-ҹи ил тәвәллүдлү Мәммәдова Мәрзијјә Әмираслан гызы, 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Мәммәдов Елнур Етибар оғлу вә 1984-ҹү ил тәвәллүдлү Кәримова Афәт Һүсејн гызы боғулараг өлүбләр.
541 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP