Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2019

Әрәбистанда шиә шәһәрләриндә әһалинин тәркиби дәјишдирилир

Әрәбистанын Гәтиф бөлҝәсиндән олан 39 нәфәр сәудијјә режиминин зинданларында өз едам һөкмүнү ҝөзләјир.
“Әл-Әһд” гәзетинин вердији хәбәрә ҝөрә, бу ҝәнҹләр режимин мәһкәмә органларынын өзбашыналығынын гурбаны олуб вә онлар сијаси фәалијјәтләрдә иттиһам олунурлар.
Әрәбистан режиминин Гәтиф әјаләтиндән интигам алмағынын сону ҝөрүнмүр, бу бөлҝәнин фәаллары һәбс едилир вә гәтлә јетирилир.
Сәудијјә режими Гәтиф вә Әвамијјә кими шиәләр мәскунлашмыш бөлҝәләрдә әһалинин тәркибини дәјишмәклә онларын сијаси фәалијјәтләринин гаршысыны алмаг истәјир. Һәтта бир сыра бејнәлхалг тәшкилатлар да режимин бу сијасәтинә өз етиразыны билдирмиш, онларын сијаси вә дини фәалијјәтләринә мане олмамасыны истәмишдир.
331 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP