Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2019

"Гашыгчы ҹинајәти онун әмри олмадан төрәдилә билмәзди"

Ҹамал Гашыгчы ҹинајәти Сәудијјә шаһзадәси Мәһәммәд бин Салманын иҹазәси олмадан төрәдилә билмәзди.

Буну Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын (БМТ) хүсуси мәрузәчиси Агнес Калламард “Вашингтон Пост” гәзетиндә јајымланан мәгаләсиндә гејд едиб. О, 6 ај давам едән истинтаг нәтиҹәсиндә Гашыгчы ҹинајәтиндән Сәудијјә Әрәбистанынын мәсул олдуғу гәнаәтинә ҝәлдијини јазыб.

Калламард Мәһәммәд бин Салманын өтән һәфтә Гашыгчы ҹинајәтинин мәсулијјәтини өз үзәринә ҝөтүрмәси илә бағлы ачыгламасына диггәт чәкиб:

“Мәсулијјәтли бир дөвләт адамы бу мәсулијјәти үзәринә ҝөтүрмәк үчүн 12 ај инкар вә дезинформасијадан истифадә етмәзди. Сәудијјә Әрәбистаны халгына бу ҹинајәтдә там мәсулијјәт саһиби олундуғу билдирмәли, Гашыгчынын аиләсиндән вә нишанлысы Хәдиҹә Ҹинҝиздән рәсми јолларла үзр истәмәлидир”.

Гејд едәк ки, Сәудијјә Әрәбистаны вәлиәһди Мәһәммәд бин Салман өтән һәфтә Ҹамал Гашыгчы ҹинајәти илә бағлы илк дәфә ачыгламасында мәсулијјәтин үзәриндә олдуғуну етираф едиб. Вәлиәһд бүтүн бунлара бахмајараг, ҹинајәтдән хәбәри олмадығыны гејд едиб.
489 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP