Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2019

Русијанын нүвә һүҹумуна ҹаваб үчүн бу гәдәр вахты вар?

Еркән хәбәрдарлыг системинин ишә дүшмәси илә Русијанын нүвә һүҹумуна ҹаваб вермәк үчүн даһа чох вахты олаҹаг.

Буну Русија Һава-Космос Гүввәләринин командири Анатоли Нестечук дејиб. О, сүрәтли шәкилдә гәрар вермәјин ваҹиб олдуғуну диггәтә чатдырыб:

“Ракетләрин ҝәлдији јер, истигамәти вә учуш формасына ҝөрә һавада галмаг вахты фәрглидир. Сүрәтли шәкилдә гәрар верә билмәк үчүн чох ҹидди, ҝүҹлү ирадәјә саһиб олмаг лазымдыр. Лакин гәрар вермәк үчүн кифајәт гәдәр вахт олдуғуну демәк олар. Дәгигәләр һәтта онларла дејил, даһа чохдур”.

А.Нестечук Русија Һава-Космос Гүввәләринин 2025-ҹи илдән сонракы јени дөвләт силаһланма програмында радар стансијаларынын иншасына давам едилмәсини мәсләһәт ҝөрдүјүнү сөјләјиб.
551 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP