Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2019

Русларын ән тәһлүкәли бомбардманчылары - Сијаһы

АБШ-ын “Нәшнл интерест” нәшри тарихин ән тәһлүкәли рус бомбардман тәјјарәләринин адларыны ачыглајыб.

Нәшр рус техникасынын бөјүк һиссәсинин көһнәлмәсинә бахмајараг бәзи нүмунәләрин һәләдә ҝүҹлү вә тәһлүкәли олдуғуну гејд едиб.

Нәшрин версијасына ҝөрә, ән тәһлүкәли бомбардман тәјјарәләри бунлар олуб: Ту-95, Ту-22М, Ту-160 вә ПАК ДА.

Ту-95-ин ән бөјүк өзәллији кими ҝүҹлү мүһәррикләри, Ту-22М-ләрин јүксәк сүрәти, Ту-160-ларын ән ағыр бомбардман тәјјарәси олмасы вә дүнја рекордлары ҝөстәрилиб.

Јени јарадылан ПАК ДА авиасија комплексинин исә рус тарихин ән ҝүҹлү тәјјарәләриндән бири олаҹағы гејд олунур.

Гејд едәк ки, дүнән сөзүҝедән нәшр Русија истеһсалы Су-35Ҹ һәрби тәјјарәсинә дә тәрифләр јағдырмышды.
517 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP