Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2019

Баш назир мәһкәмәјә верилди

Бөјүк Британијанын Баш назири Борис Ҹонсон мәһкәмәјә верилиб.

Бизнесмен Дејл Винс, вәкил Ҹо Маугам вә Шотландија Иҹмалар Палатасынын үзвү Жованна Черри Шотландијанын ән јүксәк мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәрәк Баш назирин “Бенн акты”на нә дәрәҹәдә әмәл едәҹәјинә ајдынлыг ҝәтирмәсини тәләб едибләр.

Сентјабр ајында Инҝилтәрә Парламентиндә Лејбористләр Партијасынын үзвү Һилари Бенн тәрәфиндән тәгдим олунараг гәбул едилән “Бенн акты”, өлкәнин мүгавилә олмадан Авропа Иттифагындан (АИ) октјабрын 19-дәк мүгавиләсиз ајрылмасы дәгигләшәрсә, Б.Ҹонсонун “Брехит” просесинин тәхирә салынмасы барәдә мүраҹиәт етмәсини нәзәрдә тутур.

Баш назир сон ачыгламасында истәр мүгавилә илә, истәрсә дә мүгавиләсиз Инҝилтәрәнин АИ-ни октјабрын 31-дә тәрк едәҹәјини дејиб.
504 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP