Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2019

Италијанын баш назири Русијанын иштиракы илә Ҝ8 форматынын бәрпасыны тәклиф едиб- Ачыглама

Италијанын баш назири Ҹузеппе Конте бүтүн дүнјада ҝеосијаси проблемләрин даһа еффектив һәлли мәгсәдилә Русијанын иштиракы илә Ҝ8 форматынын бәрпасыны тәклиф едиб.

Бу барәдә о, “Тһе Wасһинҝтон Пост” гәзетинә дәрҹ едилмиш мүсаһибәсиндә билдириб.

Гејд едилир ки, баш назирдән АБШ президенти Доналд Трампын Русијанын Ҝ8-ә гајыдышы тәшәббүсү илә разы олуб-олмамасы барәдә сорушублар.

“Бу һәгигәтдир. Мән бу тәшәббүсү дәстәкләдим. Чүнки мәнә елә ҝәлир ки, әҝәр Русија вә онун президенти Владимир Путин бизимлә бир масанын архасында отура билсәјди, онда бүтүн дүнјада ән ҹидди ҝеосијаси бөһранлары низама салмаг шансымыз оларды”, – Конте ҹаваб верди.

Гејд едәк ки, даһа әввәл АБШ президенти Доналд Трамп да Русијанын Ҝ8-ә гајыдышы тәклифи илә чыхыш едиб. АБШ президенти билдириб ки, Русијанын Ҝ8 форматына гајыдышыны мәгсәдәујғун һесаб едир.
533 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP