Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2019

Русија-НАТО савашы: Кимин танкы чохдур?

АБШ-ын “Ве Аре Тһе Миҝһтј” нәшри Русија вә НАТО арсеналындакы танкларын мүгајисәсини апарыб.

Арашдырма нәтиҹәсиндә Русијанын дүнјада ән ҝениш һәрби машын паркына саһиб олдуғу бәлли олуб.

Һесабламалара ҝөрә, Русија 22 мин танка саһибдир, НАТО-ја дахил олан Авропа өлкәләринин исә 11 миндән бир гәдәр артыг танкы вар. Бунунла јанашы һәтта гаршы тәрәфә Канада вә АБШ танкларынын сајы әлавә едилсә белә, јенә дә Русија үстүнлүјү әлдән вермир. Белә ки, үмумиликдә НАТО-нун паркында танкларын сајы 18 мини кечмир.
551 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP