Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2019

9 октјабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Октјабрын 9-да һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Сәһәр бәзи јерләрдә зәиф думан, чискин олаҹаг. Арабир ҝүҹләнән ҹәнуб-гәрб күләји ҝүндүз ҝүҹлү шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 14-17, ҝүндүз 21-24, Бакыда ҝеҹә 15-17, ҝүндүз 22-24 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги 762 мм ҹивә сүтунундан 767 мм ҹивә сүтунуна јүксәкләҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-80, ҝүндүз 50-55 фаиз тәшкил едәҹәк.
Азәрбајҹанын рајонларында
Октјбарын 9-да һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк, лакин бәзи шимал вә шәрг рајонларында шимшәк чахаҹағы, јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Ҝүҹлү гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 14-18, ҝүндүз 27-32, дағларда ҝеҹә 6-11, ҝүндүз 14-19 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Тибби-метеороложи прогноз
Октјабрын 9-да Абшерон јарымадасында арабир ҝүҹләнән ҝилавар күләјинин ҝүндүз саатларында ҝүҹлү шимал-гәрб күләјинә кечәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсаснлар үчүн әсасән әлверишсиздир.
Хәбәрдарлыг
Окјабрын 9-у ҝүндүз Бакыда вә Абшерон јарымадасында шимал-гәрб күләјинин арабир ҝүҹләнәҹәји ҝөзләнилир.
697 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP