Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2019

Сионист режимин ракет атасы Ирана ҝөрә јенә папағыны башындан чыхартды

Иранын ракет истеһсалы сионист режими һејран гојуб.

Сионист режимә бағлы “Исраил Тимес” гәзети јазыб: “Иранын һәрби гүввәләри “Ләббејк 1” адлы јени гурғу истеһсал едибләр. Бу гурғу артиллерија ракетләрини Јер-Јер ракетләри сәвијјәсинә јүксәлдир.”
Сионист режимин ракет истеһсалынын атасы Узи Рубин бу барәдә дејиб: “Тәзә гурғуда олан јенилик аеродинамик спојлерләрдир. Бу чох надирдир вә индијәдәк һеч бир өлкәдә мүшаһидә едилмәјиб.”

Узи Рубин әлавә едиб: “Башгаларындан копјаламаг әвәзинә оржинал вә јени лајиһәнин үзәриндә ишләмәк өзүнә ҝүвәни ҝөстәрир. Әлбәттә, бу, Нетанјаһу вә Исраил һәрби гүввәләринин гырмызы хәтт адландырдығы “һәдәфи дәгиг вуран” ракет лајиһәсинин өзүдүр. Әҝәр һәссас тәсисатлар бу ракетләрдән атәшә тутулса, өлкәнин һава мүдафиәси саһәси онунла мүбаризә апармаға гадир дејил.”

Сионист режимин ракет сәнајеси атасы Узи Рубин бундан әввәл Иранын “Фатеһ 110” ракети истеһсалынын ачылышы заманы иранлы мүһәндисләрин баҹарығы барәдә демишди: “Мән онларла дүшмәнәм, лакин Иранын ракет ҝүҹүнә һөрмәт олараг башымдан папағымы ҝөтүрүрәм.”
580 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP