Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2019

Иран алтернатив енержи еһтијатларыны артырыр- 19 јени стансија ачылаҹаг

Иран алтернатив енержи еһтијатларыны артырыр. Белә ки, бу ил 10 вилајәтдә 19 алтернатив енержили електрик стансија истисмара вериләҹәк.

Тренд-ин мәлуматына ҝөрә, буну Иранын Алтернатив Бәрпа олуна билән Енержиләр вә Електрик Енержисинин Истисмары Тәшкилатынын сөзчүсү Ҹәфәр Мәһәммәднежад Сигаруди дејиб.

Ҹ.М.Сигарудинин сөзләринә ҝөрә, 19 лајиһәнин икиси күләк турбинли електрик стансијасы, бири кичик су електрик стансијасы, диҝәриләри исә ҝүнәш панелли електрик стансијалардыр.

Ҹ.М.Сигаруди әлавә едиб ки, Шәрги Азәрбајҹан вилајәтиндә 50 мегаватлыг күләк турбинли електрик стансијасы истисмара вериләҹәк. Бу стансијаја тәхминән 80 милјон авро инвестисија јатырылыб вә 240 нәфәр ишлә тәмин олунаҹаг.

Онун сөзләринә ҝөрә, Иранын “Мапна” ширкәти тәрәфиндән инша олунан бу стансијанын фәалијјәтә башламасы илә илдә 89 мин тон истихана газынын һаваја атылмасынын гаршысы алынаҹаг, 37 милјон тон тәбии газа вә 28,5 мин кубметр суја гәнаәт олунаҹаг.

Тәшкилат рәсмиси билдириб ки, бундан башга, Ҹәнуби Хорасан вилајәтиндә 1 јени ҝүнәш панелли вә бир әдәд күләк турбинли електрик стансијасы истисмара вериләҹәк. 1 мегаватлыг ҝүнәш панелли стансијаја тәхминән 800 мин авро инвестисија олунуб вә 30 нәфәр ишлә тәмин олунаҹаг.
524 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP