Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2019

Сабирабадда танынмыш бәләдијјә сәдринин евинә басгын едилди

Сабирабад рајонунда бәләдијјә сәдринин евинә басгын едилиб.

Һадисә рајонун Гаратәпә кәндиндә баш вериб.

Кәнд сакини, Сабирабад рајон Гаратәпә бәләдијјәсинин сәдри Фатма Һүсејнова бу барәдә полисә мүраҹиәт едәрәк билдириб ки, ҝеҹә саатларында онун јашадығы евә 4 нәфәр маскалы шәхс басгын едәрәк баҹысы Тамам Һүсејнованын бојун најиһәсиндән вуруб.

Даһа сонра намәлум шәхсләр Т.Һүсејнованы отаға чәкәрәк ағзыны јапышган лентлә бағлајыб, ону дөјәрәк пул тәләб едибләр. Баҹысынын сәсинә ојанан Ф. Һүсејнова да маскалы шәхсләрин һүҹумуна мәруз галыб.

Маскалы шәхсләр онун да ағзыны бағлајараг бычагла һәдәләјибләр. Аилә үзвләринин сәсә ојандығыны ҝөрән намәлум шәхсләр һадисә јериндән гачыблар.
594 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP