Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2019

Сурија ордусундан чинли террорчулара әкс-һүҹум

“Спутник”-ин Сурија мәнбәләринә истинадла вердији хәбәрә ҝөрә, Сурија ордусу дүнән Лазигијјә әтрафында итирдији әразиләри јенидән ҝери алыб.

Мәнбә билдириб: Сурија ордусу Лазигијјә әјаләтинин шимал-шәрг һиссәсиндә Ҹәбәлул-әкрад истигамәтиндә чинли террорчулардан ибарәт Әл-Туркустани вә Ҹәбһәтүн-нүсрә террор групунун мөвгеләрини артиллерија атәшинә тутараг, дүнән итирдији әразиләри ҝери алыб.

Чинли террорчулар дүнән гәлиз думандан истифадә едәрәк Кубани јүксәкликләринин архасы вә Әку гәсәбәсиндән һүҹума кечәрәк бир сыра әразиләри әлә кечирмишдиләр. Шәлф вә Тубалы атәшә тутараг Кәнсәбаны әлә кечирмәк истәјән террор групунун гаршысны Сурија ордусу ала билмишди.
Бу ҝүн сәһәр саатларында Сурија ордусу Русија гырыҹыларынын һава дәстәји илә Ҹәбәлул-әкрад вә Кубани әтрафында јерләшмиш чинли террор групларынын вә онларын Ҹәбһәтүн-нүсрә кими мүттәфигләринин үзәринә од јағдырараг итирилмиш әразиләри ҝери гајтарыб. Бу әмәлијјатда 45 террорчу өлдүрүлүб.
545 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP