Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Нојабр 2019

Русија АБШ үчүн реал һәрби тәһлүкәдир - Һесабат

Русија әввәлки кими АБШ үчүн реал һәрби тәһлүкә тәшкил едир, һәмчинин АБШ тәрәфинин Авропадакы марагларыны тәһдид едир.

Бу барәдә “Һеритаҝе Фоундатион” Арашдырмалар Институтунун һазырладығы һесабатда гејд олунуб.

Һесабатда, һәмчинин, Москванын һазырда өз ордусуну ҝүҹләндирмәјә чалышдығы вә ордунун дөјүш габилијјәтинин артдығы билдирилиб.

Һесабат мүәллифләри АБШ-ын Русијанын нүвә арсеналындан еһтијат етдијини вурғулајыблар.
536 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP