Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

6 нојабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Нојабрын 6-да һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 11-14, ҝүндүз 15-18, Бакыда ҝеҹә 12-14, ҝүндүз 16-18 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 765 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-80, ҝүндүз 50-55 фаиз олаҹаг.
Азәрбајҹанын рајонларында
Нојабрын 6-да һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 3-8, ҝүндүз 15-20, дағларда ҝеҹә 0-5, ҝүндүз 8-13 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Тибби-метеороложи прогноз
Нојабрын 6-7-дә Абшерон јарымадасында иглим нормасына јахын температур режими вә метеороложи амилләрин зәиф тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әлверишлидир.
685 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP