Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

Иран сабаһдан Фордода ураны зәнҝинләшдирир

Иран нојабрын 6-дан етибарән Фордода јерләшән мүәссисәдә ураны 5 фаизлә зәнҝинләшдирәҹәк.

Буну Иранын Нүвә Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри Әли Әкбәр Салеһи дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, нүвә сазиши бағланмаздан әввәл Иран Фордода ураны 20 фаизә гәдәр зәнҝинләшдирмишди: “Бу ҝүн 20 фаизә гәдәр зәнҝинләшдирилмиш уран еһтијатымыз чохдур”.

Гурум рәсмиси гејд едиб ки, просес Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијинин нүмајәндәләринин иштиракы илә баш верәҹәк. О, һәмчинин урандан әлавә, Фордода сабит изотопларын да зәнҝинләшдириләҹәјини сөјләјиб.
480 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP