Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

Өскүрәкдән гуртулмағын асан јолу: су, соған вә...

Һаванын сојумасы вә сигаретдән истифадә өскүрәк һалларынын артмасына сәбәб олур. Өскүрәјин инкишафынын ән әсас сәбәби исә нәфәс борусу вә ағҹијәрдәки хошаҝәлмәз туллантыларын хариҹ олунмамасыдыр. Лакин өскүрәкдән садә бир ресептлә хилас ола биләрсиниз. Бунун үчүн евиниздә олан 3 әрзагдан истифадә един.

Өскүрәкдән хилас олмағын ән асан јолу илә сизи таныш едирик:

Әрзаглар:

- 3 стәкан су

- 1 әдәд соған

- 1 әдәд лимон

- 2 хөрәк гашығы бал

Һазырланмасы:

3 стәкан сују дәрин бир габда гајнадын. Сонра соғаны сојуб ики јерә бөләрәк гајнајан сујун ичәрисинә атын вә 15 дәгигә гајнадын. 15 дәгигә тамам олдугда соғаны газанын ичәрисиндән чыхарын вә сују илыгланмаға гојун. Сонра ичәрисинә 2 шорба гашығы бал вә лимон сују әлавә едәрәк ичә биләрсиниз.

Гејд: Соған гохусунун гаршысыны алмаг үчүн ичәрисинә дарчын әлавә едә биләрсиниз.
732 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP