Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

“Әрдоған оғру вә јаланчыдыр” – Бәшәр Әсәд

“Террорчуларын Идлибдән чыхарылмасы үчүн сијаси һәлл ишә јарамаса, һәрби варианта үстүнлүк верәҹәјик”.

Буну Сурија Президенти Бәшәр Әсәд дејиб.

Президент Идлибдә давам едән әмәлијјатларын Түркијә ордусунун нәзарәтиндә олан шимал бөлҝәләрини дә әһатә едәҹәјини истисна етмәјиб:

“Сијаси аддымлар нәтиҹә вермәсә, Идлибдә һазырда давам едән мәрһәләли әмәлијјатлар Суријанын шималында да апарыла биләр. Сијаси һәллин нәтиҹә вермәсини ҝөзләјирик. Бу, баш вермәсә һәрби варианта үз тутаҹағыг, чүнки башга сечимимиз јохдур”.

Сурија башчысы силаһлы күрд груплашмалары вә Русија арасында әлдә едилмиш анлашмаја да диггәт чәкиб: “Бу анлашма Сурија ордусунун шимал-шәрг бөлҝәләринә ҝирмәси үчүн әлдә едилиб. Әрази бүтөвлүјүмүзү горумаг ән тәбии һаггымыздыр. Идлибдә Сурија ордусуна гаршы дөјүшән груплашмаларын һәр бири түрк ордусунун бир һиссәсидир”.

Бәшәр Әсәд чыхышында Түркијә Президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғаны “јаланчы” да адландырыб: “Әрдоған Сурија мәсәләсиндә мәнтигсиз гәрарлар верир вә һәр кәсә јалан данышыр”.
501 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP