Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

Азәрбајҹанлыларын базар давасы: ган төкүлдү

Молдованын пајтахты Кишинјовда ики Азәрбајҹан вәтәндашы базарда јер үстүндә дава едибләр. Дава бир азәрбајҹанлынын диҝәринә бычаг зәрбәси илә нәтиҹәләниб.

Јер үстүндә башлајан дава заманы 30 јашлы азәрбајҹанлы 47 јашлы рәгибинә мәтбәх бычағы илә һүҹум чәкиб. Кишнјов полисинин рәис мүавини Марин Гараз билдириб ки, полис һүҹум едәни сахлајыб. Јаралы азәрбајҹанлы хәстәханаја апарылыб вә онун үзәриндә ҹәрраһијә әмәлијјаты апарылыб, вәзијјәти орта ағырдыр.

Һүгуг-мүһафизә органлары бу дава илә бағлы даһа ики Азәрбајҹан вәтәндашыны һәбс едиб. Онларын Јаловенск рајонунун Русештиј Ној јашајыш мәнтәгәсиндә ҝизләндији мәлум олуб вә өтән ахшам полисләр һәмин үнванда әмәлијјат кечириб. Сахланыланларын барәсиндә 72 саатлыг сахланма гәрары верилиб, барәләриндә ҹинајәт иши галдырылыб. Онлары 7 илә гәдәр һәбс ҝөзләјир.
498 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP