Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

“Әҝәр Нуширәван мүәллим кимдәнсә еһтијат едиб о телеканаллара һеч нә дејә билмирсә...”

“Нүширәван мүәллим кимдән кимә шикајәт едир? Ганун да, ихтијар да онун әлиндәди”

Буну модератора ачыгламасында Халг артисти Шејх Әбдүл Маһмудбәјов дејиб. Шејх Әбдүл МТРШ сәдринин белә бир ачыгламасына ҝөрә тәәссүфләндијини билдириб:

“Әҝәр рәсми сәвијјәдә, президентин сәрәнҹамыјла бура тәјин олунан МТРШ рәһбәри телевизијаларымыздан ҝилеј-ҝүзар едирсә, бунунки лап “сәндән јар, сәнә шикајәтим вар” олду. Биз она өзәл телеканалларымызын вәзијјәтиндән шикајәт етмәлијик. Нүширәван мүәллим кимдән кимә шикајәт едир? Ганун да, ихтијар да онун әлиндәди. Бу өзәл студијалар киминди? Нә вахтдан биз милли-мәнәви дәјәрләримизи өзәл студијаларын шәхси газанҹына гурбан вермишик? Башым чыхмыр. Нијә бир өлчү ҝөтүрүлмүр? Инсан һагларыды, демократијады, бунлар һамысы јалан шејләрдир. О адла бөјүк дөвләтләр ојун ојнајырлар. Мәсәлән, онлардан бири Америкадыр. Бу ҝүн телеканалларымызда Бәдии Шуралар јарадыблар. Әҝәр дөвләтин рәсми гуруму олан МТРШ һеч бир шеј едә билмирсә, Бәдии Шуралар телевизијаја нә едәҹәк ки? Бунлар дејир һаггымы верирәм, белә дә охујурам, әҹәб едирәм.
Бүтүн бунлар дөвләт сәвијјәсиндә, рәсми шәкилдә һәлл олунмалыдыр. Халгын милли-мәнәви дәјәри һеч бир демократијаја, инсан һагларына, сөз азадлығына гурбан верилә билмәз. Мән һөрмәтли Нуширәван мүәллимин ачыгламасында чох пәрт олдум. Гардаш, сијир гылынҹыны гој орталыға. Бу сәлаһијјәти телеканалларымыза ким вериб? Әҝәр Нуширәван мүәллим кимдәнсә еһтијат едиб о телеканаллара һеч нә дејә билмирсә, мәни чағырсын онлара сөзүмү дејим”.
567 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP