Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Русија президентинин сирли САҒЛАМЛЫГ КОКТЕЈЛИ

Бир нечә ил бундан әввәл Русијанын президенти Владимир Путин НТВ каналына ексклүзив мүсаһибә вериб.

Мүсаһибә заманы Путин каналын мүхбиринә хүсуси "сағламлыг коктејли"ни дадмаға тәклиф едиб. Бу мүсаһибәдән сонра коктејлин ресепти Интернетдә сүрәтлә јајылмаға башлајыб. Ресептләр бири бириндән фәргләнсә дә онларын әсас ингредијентләри бунлардыр: чуғундур, гытығоту көкү (рус дилиндә “хрен”), алма вә балдыр.

Мүтәхәссисләр гејд едир ки, белә зәнҝин тәркиб һәгигәтән организмә чох мүсбәт тәсир едир - тәзјиги вә холестерини тәнзимләјир, дамарлары тәмизләјир, иммунитети мөһкәмләндирир, инсаны даһа ҝүмраһ едир, организми тәмизләјир, бејинин фәалијјәтини јахшылашдырыр, организмдә илтиһаблары азалдыр.

Коктејлин тәхмини ресепти:

Тәркиб:

- 1 орта өлчүдә чуғундур

- 1 ири алма

- 1 ч.г. сүртҝәҹдән кечирилмиш гытығоту көкү (“хрен”)

- 1 х.г. бал

- 2 стәкан гајнанмыш сојуг су

Һазырланмасы:

Чуғундур (чиј), алма вә гытығоту көкү 2 стәкан су әлавә етмәклә блендердә хырдаланыр, бал әлавә олунур, гарышдырылыр. 2 саат сахлајандан сонра коктејли ичмәк олар.

Коктејли сојудуҹуда сахлајын вә ҝүндә 2 дәфә 1 стәкан олмагла јемәкдән 30 дәгигә сонра ичин.
736 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP