Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Сионист режим: Сурија күрдләринә дәстәк веририк

Сионист режимин хариҹи ишләр назиринин мүавини дејиб ки, Исраил Сурија күрдләринин јанындадыр вә бүтүн мүмкүн јолларла онлары дәстәкләјәҹәјик.
Сионист режими Сурија вә Ираг күрдләрини дәстәкләјән тәк режимдир. Сионистләрин күрдләри дәстәкләмәси реҝионда ҹоғрафи дәјишиклик јаратмаг вә Ислам өлкәләрини зәифләндирмәк истигамәтиндә баш тутур.
Сионист режим хариҹи ишләринин мүавини чәршәнбә ҝүнү бу режимин Сурија күрдләринә дәстәк вердијини ачыг-ашкар етираф едиб. Зејпи Һутувли парламент үзвләри гаршысында чыхыш едәркән дәстәк тәклифләринин ҝәлдијини вурғулајараг дејиб: “Исраил бу барәдә чохлу әризәләр алыб вә бу әризәләрин әксәријјәти инсансевәрлик вә дипломатик зәминәләрдәдир.”
Хариҹи ишләр назиринин мүавини әлавә едиб: “Биз күрдләрин әзаб-әзијјәтини дәрк едирик вә мүхтәлиф каналларла онлара јардымлар чатдырырыг.”
Һутувли јардымларын нәдән ибарәт олмасына ишарә етмәдән дејиб: “Биз америкалыларла мүзакирәләрдә күрдләр барәдә мөвгеимизи елан етмишик вә күрд халгынын јанында олдуғумуза ҝөрә ифтихар едирик.”
471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP