Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Сионист режимин 6 гырыҹысы Ливанын һава мәканыны позду

“Ән-Нәшрә” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, Ливан ордусу бәјанат јајараг сионист гырыҹыларынын бу өлкәнин һава мәканыны поздуғуну билдириб. Бәјанатда дејилир: “Сионист режимә мәхсус 6 гырыҹы дүнән ахшам вә бу ҝүн сәһәр вахты Ливанын һава мәканыны позмуш, Әлма әш-Шәәб, Бејрут вә онун әтрафы, Бәәбда, шәрги вә гәрби Бәга үзәриндә учушлар һәјата кечирмиш, сонра ишғал едилмиш Фәләстин әразиләринә гајытмышдыр.”

Ливан ордусу сионист режиминә аид гајыгларын да Ливан су сәрһәдләрини поздуғуну билдириб.
Бәјанатда вурғуланыр ки, мәсәлә УНИФИЛ-лә (БМТ-нин Ливандакы Сүлһмәрамлы Гүввәләри) мүзакирә едилмиш вә лазым олан әлагәләндирмә һәјата кечирилмишдир.
471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP