Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

НАТО-нун бејин өлүмү баш тутуб – Макрон

Авропа артыг АБШ-ын НАТО-дакы мүттәфигләрини мүдафиә едәҹәјинә архалана билмәз.

Бу сөзләри Франса Президенти Еммануел Макрон дејиб.

“Инди баш верәнләр НАТО-нун бејин өлүмүдүр. Сизин стратежи гәрарлары гәбул етмәк үчүн һеч бир координасијаныз јохдур. Јахын Шәргдәки вәзијјәтә бахын. АБШ Суријанын шимал-шәргиндән бирләшмәләрини чыхармагла “мүттәфигләринә архасыны чевирир”, Түркијә исә бу заман разылашдырылмамыш һәрби фәалијјәтләр апарыр. Авропа ајылмалы вә өз һәрби потенсиалыны артырмалыдыр. Чүнки учурумун астанасында дајаныб”, - Макрон билдириб.
552 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP